Category: TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Khu Villas BT6A

Tiến độ FLC Hạ Long ngày 2/1/2018

FLC Hạ Long dù đã gần hết hàng, song vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Bên cạnh chính sách bán hàng vẫn luôn được cập nhật liên tục, thông tin về tiến độ dự …